Lämna in skidor / Hämta skidor (15 min)

 0:-
15min

När du ska lämna in/hämta skidor (eller hämta en beställning) efter att vi har meddelat att det är färdigt för hämtning. VALLNING AV SKIDOR: Kontakta oss innan du bokar tid för att säkerställa att vi har har möjlighet att valla dina skidor.