Permanent + klipp kort hår

Från 1580:-
120min

Frånpris. Tillägg vid längre tidsåtgång.