Elev klipp ( kort 250/mellan 290kr/ långt 350kr)

Från 250:-
60min

Tänk på att det kan ta tid då det är en elev som utför arbetet. Vi handleder. Inga omklippningar gäller. Läs mer på www.solidhair.se