BokaDinTid & MaxPA

BokaDinTid är integrerat med tid och lönesystemet MaxPA. Detta gör det mörligt att hantera löner i MaxPA för bokningar samt försäljning som är gjord i bokningssystemet.Mer information hos MaxPA.se »MaxPA är ett komplett lön- och tidrapporteringssystem för frisörbranschen. Alla formler, OB-tider mm för frisörbranschen är förprogrammerade i MaxPA. Nu behöver ni inte lägre oroa er för att betala ut fel ersättningar till era anställda.

MaxPA har också en schemamodul. OB-tillägg räknas ut automatiskt ifrån det schema ni registrerat på de anställda. De anställda kan själva rapportera avvikande arbetstider i MaxPA, och då skapas automatisk frånvaroavdrag eller mertidstillägg. I attestfunktionen godkänner arbetsledaren de anställdas rapportering.

MaxPA producerar all utdata som behövs för löneprocessen: Lönespecifikationer, arbetsgivardeklarationer, bankfiler, kontrolluppgifter samt Fora- och ITP-filer.Skapa konto hos MaxPA.se »