Bokningssystemet

Antalet kunder som knyter sig till vårt bokningssystem växer stadigt. I dagsläget är de flesta användare frisörsalonger eller skönhetsalonger men vi jobbar aktivt för att bredda användingen av vår produkt till andra verksamheter samt branscher.

Vårt bokningssystem är väldigt effektivt samt lätthanterligt. Det skapar möjligheter för dina kunder att när som helst under dygnet göra en tidbokning samt att du får en lugnare arbetsplats eftersom att din tid istället kan läggas på kunderna och inte svara i telefonen. Kundernas åsikter

Vi är väldigt stolta över alla våra kunder som använder vårt bokningssystem och vi vill att de ska vara stolta över att vara användare. Därför tar vi väldigt stor hänsyn till deras åsikter när det gäller i vidareutvecklingen av produkten. Tillsammans förädlar vi hela tiden bokningssystemets alla funktioner till det bättre!

Framtiden är här nu! Se till att hoppa på tåget även du och skaffa ett system för internetbokning redan idag!

Internetbokning via www.bokadintid.se

Internetbokning egen hemsida

Bokning via Facebook

Bokningskalender

Gruppbokningar

Rumsbokningar

Integrerad med Bruce.app. Bokningar för Gym.

Integrerad on-line betalning med Billmate.se

Integrerad lönemodul med MAXPA.se

Kundregister

Kartortek

Rapportering

Sms-påminnelse och utskick

Mail-påminnelse och utskick

Varulager

Återbudslista

Schemahantering

Behandlingar & Tjänster

Support, telefon, mail, meddelanden